Kúty - kríž na cintoríne

V obci na cintoríne je pylónový ústredný kríž. Skladá sa z kamenného, alebo murovaného zužujúceho sa pylónu, na ktorom je liatinový kríž s ľaliovitým ukončením ramien. Kríž v takom tvare by bol v našom regióne ojedinelý. Ústredný kríž na cintoríne možno pripomínal ten spred zvonice. Tak, by sa dala interpretovať zmienka v monografii o Kútoch. Potom by ale z neho po oprave zostal len pylón, na ktorý umiestnili liatinový krížik. Na pylóne je umiestnená oválna liatinová kartuša s nápisom: NA DUŠIČKY PAMÄTAJME A ZA NE SA MODLIEVAJME.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Kamerové systémy