Kúty - kríž na cintoríne

V obci na cintoríne je pylónový ústredný kríž. Skladá sa z kamenného, alebo murovaného zužujúceho sa pylónu, na ktorom je liatinový kríž s ľaliovitým ukončením ramien. Kríž v takom tvare by bol v našom regióne ojedinelý. Ústredný kríž na cintoríne možno pripomínal ten spred zvonice. Tak, by sa dala interpretovať zmienka v monografii o Kútoch. Potom by ale z neho po oprave zostal len pylón, na ktorý umiestnili liatinový krížik. Na pylóne je umiestnená oválna liatinová kartuša s nápisom: NA DUŠIČKY PAMÄTAJME A ZA NE SA MODLIEVAJME.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kamerové systémy