Kúty - kríž (1996) za obcou

Za obcou pri starej ceste do Kuklova je pri agáte v kovanej ohrádke liatinový kríž na drobnom kamennom podstavci. Namiesto obvyklej liatinovej kartuše je na kríži plechový Obrázok Panny Márie. Do kmeňa stromu je vložený drevený reliéf tváre Krista. Tomuto miest sa oddávna hovorilo U obrázka, na strome bol Obrázok Panny Márie a liatinový kríž tu osadili v roku 1996.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 131

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Kamerové systémy