Kúty - kríž (1906) v obci

V obci na Štefánikovej ulici je kamenný kríž, ktorý podľa vytesaného zakladateľského nápisu dali postaviť Štefan a Juliana Horný v roku 1906. Samotný cementový kríž nad podstavcom je nepôvodný. Kríž je na podstavci signovaný kamenárskou dielňou F. Zbořila z Uherského Hradišťa. Kríž je v tejto úprave je prinajmenšom už od mája 2005. Podľa popisu z monografie obce býval samotný kríž nad podstavcom liatinový s trojlístkovým ukončením ramien.

 

Ku cti našeho Spasiteľa

dali postaviť

Štefan a Juliana

HORNÝ

L. P. 1906

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 131

Kamerové systémy