Kúty - kríž (1906) v obci

V obci na Štefánikovej ulici je kamenný kríž, ktorý podľa vytesaného zakladateľského nápisu dali postaviť Štefan a Juliana Horný v roku 1906. Samotný cementový kríž nad podstavcom je nepôvodný. Kríž je na podstavci signovaný kamenárskou dielňou F. Zbořila z Uherského Hradišťa. Kríž je v tejto úprave je prinajmenšom už od mája 2005. Podľa popisu z monografie obce býval samotný kríž nad podstavcom liatinový s trojlístkovým ukončením ramien.

 

Ku cti našeho Spasiteľa

dali postaviť

Štefan a Juliana

HORNÝ

L. P. 1906

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 131

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy