Kúty - kríž (1898) pri kostole

Pred kostolom v obci je vysoký kamenný kríž s bohatšou výtvarnou výzdobou a architektonickým členením. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného vzadu na podstavci, ho dali v roku 1898 postaviť Jakub Gustl s manželkou Annou, rod. Hladík. Na nosnom kubuse napravo je signatúra kamenára, meno je nezreteľné, ale podľa čitateľného miesta Hodonín možno uviesť ako výrobcu kríža F. Štáblu.

 

Ku cti

Pána nášeho Ježiša Krista,

dali postavit nábožni manželia:

JAKUB GUSTL

a

ANNA rod. HLADIK

L. P. 1898.

Kamerové systémy