Kúty - kríž (1898) pri kostole

Pred kostolom v obci je vysoký kamenný kríž s bohatšou výtvarnou výzdobou a architektonickým členením. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného vzadu na podstavci, ho dali v roku 1898 postaviť Jakub Gustl s manželkou Annou, rod. Hladík. Na nosnom kubuse napravo je signatúra kamenára, meno je nezreteľné, ale podľa čitateľného miesta Hodonín možno uviesť ako výrobcu kríža F. Štáblu.

 

Ku cti

Pána nášeho Ježiša Krista,

dali postavit nábožni manželia:

JAKUB GUSTL

a

ANNA rod. HLADIK

L. P. 1898.

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy