Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl

Za obcou pri ceste do Sekúl, dnes v areáli kamenárskej firmy, je kamenný kríž z roku 1890. Podľa zakladateľského nápisu, vyrytého v ozdobnej kartuši podstavca, ho dala postaviť Eva Valachovič, rod. Slováček. Kríž bol postavený pravdepodobne podľa vzoru kríža spred zvonice, ktorého tvary napodobňuje.

 

ZNAMENI TOTO

SPASITEĽA SVETA

S HLUBOKU POKORU

DALA POSTAVIŤ

ROKU 1890

EVA VALACHOVIČ

RODENA SLOVAČEK

VDOVA.

Kamerové systémy