Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl

Za obcou pri ceste do Sekúl, dnes v areáli kamenárskej firmy, je kamenný kríž z roku 1890. Podľa zakladateľského nápisu, vyrytého v ozdobnej kartuši podstavca, ho dala postaviť Eva Valachovič, rod. Slováček. Kríž bol postavený pravdepodobne podľa vzoru kríža spred zvonice, ktorého tvary napodobňuje.

 

ZNAMENI TOTO

SPASITEĽA SVETA

S HLUBOKU POKORU

DALA POSTAVIŤ

ROKU 1890

EVA VALACHOVIČ

RODENA SLOVAČEK

VDOVA.

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy