Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Za obcou na ceste do Kopčian je menší kamenný kríž z roku 1890. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Helena Antálková. Drobný kríž nad podstavcom nie je pôvodný, bol doplnený pri niektorej oprave. Po prechode frontu 2. svetovej vojny bol kríž poničený a v máji 1945 opravený na podnet kostolníka J. Kubinu Šimečka.

 

ZNAMENI TOTO LUDSKEJ

SPÁSY VYSTAVILA

HELENA ANTALEK

ROKU 1890.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kamerové systémy