Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Za obcou na ceste do Kopčian je menší kamenný kríž z roku 1890. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Helena Antálková. Drobný kríž nad podstavcom nie je pôvodný, bol doplnený pri niektorej oprave. Po prechode frontu 2. svetovej vojny bol kríž poničený a v máji 1945 opravený na podnet kostolníka J. Kubinu Šimečka.

 

ZNAMENI TOTO LUDSKEJ

SPÁSY VYSTAVILA

HELENA ANTALEK

ROKU 1890.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

Kamerové systémy