Kuklov - kríž v obci

V aleji vedúcej ku kostolu je kamenný kríž so štíhlym pylónom na tehlovom hranole. Mohol by pochádzať z konca 18. storočia, ale nevedno, či sa v spodnej časti zachoval v pôvodnom stave. Pod pylónovou rímsou je zvyšok železnej konzoly lampáša. Nižšie pripevnený lampáš nie je pôvodnou súčasťou.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne

Kamerové systémy