Na okraji obce v zarastenom priestore za štadiónom, pôvodne na zaniknutej poľnej ceste, sa nachádza torzo kríža z roku 1896 už len v podobe pseudogotického podstavca. Zakladateľský nápis s letopočtom sú vytesané na nosných kubusoch kríža. Je na nich vyrytá aj signatúra výrobcu F. Zbořil – Uh. Hradiště. Kríž dali postaviť Martin Hajdin s manželkou Alžbetou, rod. Malik. Podľa symbolu kríža pred Martinovým menom je zrejmé, že v spomenutom čase už nežil, ale nedá sa jednoznačne povedať, či sa krížik nevzťahuje aj k obom manželom.

 

Postavili manželia:

Martin a Alžbeta

HAJDIN rod. MALIK.

 
1896.

 

Pozn.: Martin a Alžbeta Hajdinoví dali postaviť v roku 1886 aj kríž na ceste do Šaštína a v roku 1888 sochu sv. Jána Nepomuckého na ceste do Borského Svätého Jura.

Kamerové systémy