Za obcou pri ceste do Šaštína je kamenný kríž z roku 1886, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vytesaný do kartuše podstavca. Podľa neho ho dali postaviť Martin Hajdin s manželkou Alžbetou, rod. Malik. Kríž je umiestnený v novodobej murovanej ohrádke s pekným kovaným čelom s motívmi kríža.

 

NA ČEST A HVÁLU BOŽÚ DALI

VISTAVIT TENTO

KRIŠ

HAJDIN MARTIN

A BETA MALIK

RODENÁ

1886

Kamerové systémy