Kuklov - kríž (1886) v chotári

Za obcou pri ceste do Šaštína je kamenný kríž z roku 1886, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vytesaný do kartuše podstavca. Podľa neho ho dali postaviť Martin Hajdin s manželkou Alžbetou, rod. Malik. Kríž je umiestnený v novodobej murovanej ohrádke s pekným kovaným čelom s motívmi kríža.

 

NA ČEST A HVÁLU BOŽÚ DALI

VISTAVIT TENTO

KRIŠ

HAJDIN MARTIN

A BETA MALIK

RODENÁ

1886

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy