Kuklov - kríž (1868) v chotari

Za obcou pri ceste do Šaštína sa nachádza kamenný kríž z roku 1868 so zakladateľským nápisom, vytesanom na dominujúcom podstavci. Kríž na hranici so šaštínskym chotárom dali postaviť Pavel Mihály a Mária Komorníková. Je umiestnený v novodobej murovanej ohrádke.

 

Zakladatel

Pawel Mihály

a

Marina Komornyik

w roku

1868.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne

Kamerové systémy