Za obcou pri ceste do Šaštína sa nachádza kamenný kríž z roku 1868 so zakladateľským nápisom, vytesanom na dominujúcom podstavci. Kríž na hranici so šaštínskym chotárom dali postaviť Pavel Mihály a Mária Komorníková. Je umiestnený v novodobej murovanej ohrádke.

 

Zakladatel

Pawel Mihály

a

Marina Komornyik

w roku

1868.

Kamerové systémy