Kuklov - kríž (1842) na cintoríne

Na cintoríne v obci je vysoký ústredný kamenný kríž v nákladnejšom prevedení. Podľa slovenského nápisu zakladateľskej tabuľky s chronogramom ho dal postaviť Štefan Kubovič v roku 1842. Pred jeho podstavec je pridaný malý kamenný článok s nápisom, že je tu pochovaná Emília Kubovičová (Kubovich), ktorá zomrela 4. novembra 1902. Z toho sa dá odvodiť, že aj zakladateľ kríža bol pod ním pochovaný.

 

IIssI k tVeg VCtI abI gsI geho

po SMrtI prIgaL

DaL KrIž tento spraVIt VrozenI

KVboVICs Stefan.

 

Pozn.: Štefan Kubovič (Kubovics) bol aj donorom súsošia morových svätých v obci, na ktorom je obdobný slovenský chronogram s letopočtom 1831.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kamerové systémy