Kuklov - kríž (1842) na cintoríne

Na cintoríne v obci je vysoký ústredný kamenný kríž v nákladnejšom prevedení. Podľa slovenského nápisu zakladateľskej tabuľky s chronogramom ho dal postaviť Štefan Kubovič v roku 1842. Pred jeho podstavec je pridaný malý kamenný článok s nápisom, že je tu pochovaná Emília Kubovičová (Kubovich), ktorá zomrela 4. novembra 1902. Z toho sa dá odvodiť, že aj zakladateľ kríža bol pod ním pochovaný.

 

IIssI k tVeg VCtI abI gsI geho

po SMrtI prIgaL

DaL KrIž tento spraVIt VrozenI

KVboVICs Stefan.

 

Pozn.: Štefan Kubovič (Kubovics) bol aj donorom súsošia morových svätých v obci, na ktorom je obdobný slovenský chronogram s letopočtom 1831.

Kamerové systémy