V chotári obce v poli povedľa poľnej cesty smerujúcej k bývalej mlynskej usadlosti je drevený kríž v jednoduchej železnej ohrádke. Kríž s veľkým liatinovým korpusom Krista je dnes spráchnivený, jeho jedinou rezbárskou výzdobou je vyrezávaný krčok. Podľa máp existoval na tomto mieste na križovatke poľných ciest už v 2. polovici 19. storočia.

Kamerové systémy