Kuklov - drevený kríž v chotári

V chotári obce v poli povedľa poľnej cesty smerujúcej k bývalej mlynskej usadlosti je drevený kríž v jednoduchej železnej ohrádke. Kríž s veľkým liatinovým korpusom Krista je dnes spráchnivený, jeho jedinou rezbárskou výzdobou je vyrezávaný krčok. Podľa máp existoval na tomto mieste na križovatke poľných ciest už v 2. polovici 19. storočia.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy