Predpokladáme, že kamenný kríž v chotári neďaleko osirelého domu U Melišov sem bol premiestnený. Podľa obtiažne čitateľného nápisu stáli u jeho založenia manželia Blažíčkovi (Blazicska), v mene ktorých kríž postavil Ján Matuskí (?). Rok vzniku je nečitateľný, možno 189?.

KU CTI P. N.
JEZISA KRISTA
V MENE NABOZ-
NICH MANZELOV
BLAZICSKA
POSTAVILI
JAN MATUSKI
????

Kamerové systémy