Koválov - kríž U Melišov

Predpokladáme, že kamenný kríž v chotári neďaleko osirelého domu U Melišov sem bol premiestnený. Podľa obtiažne čitateľného nápisu stáli u jeho založenia manželia Blažíčkovi (Blazicska), v mene ktorých kríž postavil Ján Matuskí (?). Rok vzniku je nečitateľný, možno 189?.

KU CTI P. N.
JEZISA KRISTA
V MENE NABOZ-
NICH MANZELOV
BLAZICSKA
POSTAVILI
JAN MATUSKI
????

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy