V chotári obce pri ceste do Dojča je kamenný kríž z roku 1948. Do telesa kríža je vsadená kamenná tabuľa s prostým nápisom s dvomi letopočtami založenia a opravy kríža. Podľa M. Hoferku kríž dali postaviť manželia Šišolákovci. V roku 2000 ho dal opraviť správca farnosti Augustín Drška. Korpus Krista dal pozlátiť a na kríž umiestnil spomenutú novú kamennú tabuľu.

 

AVE CRUX

1948

R. 2000

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Kamerové systémy