Koválov - kríž (1948) v chotári

V chotári obce pri ceste do Dojča je kamenný kríž z roku 1948. Do telesa kríža je vsadená kamenná tabuľa s prostým nápisom s dvomi letopočtami založenia a opravy kríža. Podľa M. Hoferku kríž dali postaviť manželia Šišolákovci. V roku 2000 ho dal opraviť správca farnosti Augustín Drška. Korpus Krista dal pozlátiť a na kríž umiestnil spomenutú novú kamennú tabuľu.

 

AVE CRUX

1948

R. 2000

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy