Koválov - kríž (1890) v chotári

V chotári Koválova na poľnej ceste v časti Jazero dali postaviť Michal Šrámek s manželkou Zuzanou v roku 1890 kamenný kríž. Na tomto mieste je ale kríž zakreslený už skôr na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska v 1. polovici 19. storočia. Na kríži je dnes prázdna nika a na nosnom kubuse pod ňou je nečitateľné torzo vyrytého nápisu.

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Kamerové systémy