Koválov - kríž (1890) v chotári

V chotári Koválova na poľnej ceste v časti Jazero dali postaviť Michal Šrámek s manželkou Zuzanou v roku 1890 kamenný kríž. Na tomto mieste je ale kríž zakreslený už skôr na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska v 1. polovici 19. storočia. Na kríži je dnes prázdna nika a na nosnom kubuse pod ňou je nečitateľné torzo vyrytého nápisu.

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy