Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne

Na cintoríne v obci je drevený ústredný kríž z vytesaným rokom vzniku 1978. Nasledujúce informácie o predchodcovi dnešného cintorínskeho kríža publikoval M. Hoferka. Cintorín bol zriadený v čase po cholerovej epidémii v roku 1831. Kríž na cintoríne dala postaviť podľa základinových kníh obec v roku 1882. Už v roku 1895 bol však v zlom stave. Urbarialisti z obce preto cez leto zoťali v lese dub a nechali ho vyschnúť. Keď ho ťahali štyrmi koňmi v januári nasledujúceho roka, zlámali sane. Kríž z kmeňa stromu zhotovil tesár Jozef Maštrla. Kríž vztýčili 14. apríla 1986. Bol zasadený meter do zeme, kde bol obmurovaný tehlami. Nasledujúci deň naň pripevnili liatinový korpus Krista, ktorý predtým pozlátil N. Breska za 17 zlatých. Tesárovi za prácu vyplatili odmenu takmer 35 zlatých a 75 grajciarov z peňazí kaplnky sv. Anny, ktorá je pred cintorínom.

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 38

Kamerové systémy