Koválov - kríž (1873) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž z roka 1873. Na pylóne kríža sú kamenné plastiky Krista a Panny Márie s insitným výrazom. V kartuši na podstavci je vyrytý nápis zakladateľa kríža. V zakladateľskom nápise v kartuši na podstavci je meno Michal Lanža, no podľa fundačných kníh kríž nechal postaviť Adam Lanža.

KE CTI
UMUČENÉHO
PÁNA JEŽIŠA
KRISTA
DAL VYSTAVIT
MICHAL LANŽA
ROKU 1873

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy