Koválov - kríž (1873) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž z roka 1873. Na pylóne kríža sú kamenné plastiky Krista a Panny Márie s insitným výrazom. V kartuši na podstavci je vyrytý nápis zakladateľa kríža. V zakladateľskom nápise v kartuši na podstavci je meno Michal Lanža, no podľa fundačných kníh kríž nechal postaviť Adam Lanža.

KE CTI
UMUČENÉHO
PÁNA JEŽIŠA
KRISTA
DAL VYSTAVIT
MICHAL LANŽA
ROKU 1873

 

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Kamerové systémy