Koválov - kríž (1860) v chotári

Predchodca jednoduchého dreveného kríža, ktorý stojí na ceste zo Smrdák do Koválova na koválovskej strane cesty, bol zaznamenaný počas 1. vojenského mapovania. Existoval už v 2. polovici 18. storočia. Stojí na pomedzí chotárov, ale či to bolo vždy v koválovskom, sa nedá tvrdiť. Predpokladáme, že v nižšie spomenutom prameni je tento kríž označený prívlastkom v poli do Koválova a nie podobným prívlastkom na ceste do Koválova, ktorý sa vzťahuje ku krížu z roku 1856 a ktorý pravdepodone stál na okraji Smrdák.
Podľa Tibora Ďuráka, ktorý mal k dispozícii knihu príjmov a výdavkov smrdáckeho kostola z rokov 1877-1899, bol kríž v poli do Koválova postavený (asi novopostavený) v roku 1860 zásluhou Pavla Vacha zo Smrdák, ktorý naň prispel 40-timi zlatými (nie je jasné, či na jeho zhotovenie alebo fundačnú istinu).
M. Hoferka o kríži z roku 1860 napísal, že ho dal postaviť aj so základinou František Vach a posvätil ho dekan Rudolf Kirigovský, radošovský farár. Keďže ďalej o kríži napísal, že sa možno jedná o kríž na ceste do Koválova, nedá sa s určitosťou povedať, či ďalšia informácia, že kríž mal v roku 1892 základinu 80 zlatých, sa vzťahuje ku krížu z roku 1860 alebo 1856. Po 50-tich rokoch (od roku 1860) sa uvádza ako zakladateľ kríža Michal Vach.

Tibor Ďurák: Smrdáky – Historický obraz obce, Smrdáky 2006, str. 45;
Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 21

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - kaplnka sv. Huberta a Ambróza v chotári
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v chotári
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy