Koválov - kríž (1793) za obcou

Za obcou pri ceste do Smrdák je drevený kríž bez nápisov z novšej doby, ale je na mieste, na ktorom boli kríže umiestnené oddávna. Kríž dala postaviť obec na rázcestí do Smrdák a k viniciam v roku 1793. Pri oprave v roku 1898 kríž natreli a zaobstarali naň nový liatinový korpus Krista. Celkové výdavky obnovy predstavovali 22 zlatých a 43 grajciarov. Posviacku korpusu na kríži vykonal 23. júla 1899 dekan Fr. Kuna.

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Kamerové systémy