Koválov - kríž (1793) za obcou

Za obcou pri ceste do Smrdák je drevený kríž bez nápisov z novšej doby, ale je na mieste, na ktorom boli kríže umiestnené oddávna. Kríž dala postaviť obec na rázcestí do Smrdák a k viniciam v roku 1793. Pri oprave v roku 1898 kríž natreli a zaobstarali naň nový liatinový korpus Krista. Celkové výdavky obnovy predstavovali 22 zlatých a 43 grajciarov. Posviacku korpusu na kríži vykonal 23. júla 1899 dekan Fr. Kuna.

Martin Hoferka: Koválov 1392-2012, Skalica-Koválov 2012, str. 39

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy