Jablonica - kríže pri kostole

Pri vchode do kostola v obci je drevený misijný kríž z roku 2008. Nápis SVÄTÉ MISIE 2008 je zaznačený pri krížení ramien.

V nike nad bočným vchodom do kostola je liatinový kríž, ktorého charakteristický tvar by nasvedčoval vznik asi v 1. polovici 19. storočia. Nahradili ním neznámu sochu svätého.

V monografii obce sa spomína dnes už nejestvujúci kríž pred kostolom, ktorý dal postaviť v roku 1713 Michal Markošický z Jablonice na pamäť zavraždeného misionára P. Kišša.

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa
Kamerové systémy