Jablonica - kríže pri kostole

Pri vchode do kostola v obci je drevený misijný kríž z roku 2008. Nápis SVÄTÉ MISIE 2008 je zaznačený pri krížení ramien.

V nike nad bočným vchodom do kostola je liatinový kríž, ktorého charakteristický tvar by nasvedčoval vznik asi v 1. polovici 19. storočia. Nahradili ním neznámu sochu svätého.

V monografii obce sa spomína dnes už nejestvujúci kríž pred kostolom, ktorý dal postaviť v roku 1713 Michal Markošický z Jablonice na pamäť zavraždeného misionára P. Kišša.

Kamerové systémy