Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri

V chotári obce pri plote usadlosti označovanej ako Nový majer je kamenný kríž, ktorý by mohol byť postavený krátko po roku 1924. Zakladateľom kríža bol pravdepodobne nový majiteľ hospodárskeho dvora, ako tomu nasvedčuje aj nasledujúca informácia z monografie obce. Veľkostatky v Jablonici vlastnili Appónyovci, od ktorých prešiel po parcelácii pôdy po roku 1924 majer do vlastníctva rodiny Františka Čapka.

Spredu sú do telesa kríža vyryté kresťanské verše, zozadu zakladateľský nápis Františka a Adely Čapkových bez letopočtu a na nosnom kubuse je aj signatúra výrobcu (R. PETR, BŘECLAV).

 

Buď pozdraven svatý kříži.

Ty jsi klíč do ráje,

loďka k plavení z tohto

života časného

do života večného.

 

Venovali

FRANTIŠEK a ADELA

ČAPKOVI.

 

Felix Rímeš, Anna Hamerlíková a kol.: Hospodársky život obce, in: Jablonica, Skalica 2002, str. 62

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa

Kamerové systémy