Jablonica - kríž (1865) na kraji obce

Za obcou pri ceste k vodnej nádrži je útly železný kríž na vysokom kamennom podstavci. Samotný kríž bol pôvodne liatinový, po roku 2003 ho zlomili asi zberači kovov, dnešnú podobu získal najneskôr v roku 2007. Do kartuše na podstavci je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého kríž dala v roku 1865 postaviť vdova Katarína Benáková - Rožnárová. Nevieme, ktoré z priezvisk je rodné a ktoré je manželské.

 

PAMATKE

UMUČEŇA

JEŽIŠE

S POBOŽNÉ

ÚMISLE DALA

POSTAVIT

KATERINA

BENAK VDOVA

ROŽNAR

ROKU

1865

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa

Kamerové systémy