Jablonica - kríž (1865) na kraji obce

Za obcou pri ceste k vodnej nádrži je útly železný kríž na vysokom kamennom podstavci. Samotný kríž bol pôvodne liatinový, po roku 2003 ho zlomili asi zberači kovov, dnešnú podobu získal najneskôr v roku 2007. Do kartuše na podstavci je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého kríž dala v roku 1865 postaviť vdova Katarína Benáková - Rožnárová. Nevieme, ktoré z priezvisk je rodné a ktoré je manželské.

 

PAMATKE

UMUČEŇA

JEŽIŠE

S POBOŽNÉ

ÚMISLE DALA

POSTAVIT

KATERINA

BENAK VDOVA

ROŽNAR

ROKU

1865

Kamerové systémy