Jablonica - kríž (1934) za obcou

Za obcou pri ceste do Cerovej je v železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1934. Letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu, vyrytého do telesa kríža, podľa ktorého ho dal postaviť Jozef Hájiček s rodinou. Samotná krížová nadstavba je už možno nepôvodná. Kríž bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je na tomto mieste zaznamenaný na mape už v 2. polovici 19. storočia.

 

Na čest

ukrižovaného Ježiša

venuje

JOZEF HAJIČEK

a jeho rodina

 

JABLONICA 1934

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa
Kamerové systémy