Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára

Pri ceste do Osuského na okraji chotára je poškodený kamenný kríž. Samotný kríž je na ňom už dlhú dobu odlomený. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného do telesa kríža, ho dala postaviť Anna Krištufek, rod. Hajiček, aj s rodičmi v roku 1917. Malo to byť na mieste smrti jej manžela.

 

Na čest a k chválu Pánu Bohu

všemohúcemu

Križ postavit dala

Krištufek Anna

rod. Hajiček aj rodiče

na večnú památku

R. P. 1917

 

kol.: Pamiatky, in: Jablonica, Skalica 2002, str. 42

Kamerové systémy