Prepošt Štefan Nemecskay dal v roku 1862 postaviť drevený kríž na začiatku ulice, ktorou niekedy pokračovala cesta k bývalému Nemečkayovmu mlynu. Základinu pre kríž zložil 2. júla v rovnakom roku. V roku 1960 bol kríž nahradený novým dreveným na betónovom nosníku v železnej ohrádke. Z jeho zadnej strany bol vyrytý letopočet 1960. V roku 2019 opätovne kríž nahradili novým z dubového dreva v rovnakých proporciách. Vyrobilo ho miestne stolárstvo Juraja Holkoviča. Pri zámenách kríža na nový vždy preniesli zrenovovaný korpus Krista z predošlého. Dnešný je liatinový, podľa Š. Zajíčka drevený v roku 1960.

 

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč, Skalica 1998, str. 69;
Ivan Barus: Súhrn reštauračných a rekonštrukčných prác vo farnosti Dojč..., in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 323

Kamerové systémy