Dojč - kríž v Otrubnici

Trnavský kanonik Štefan Nemecskay, neskorší prepošt Trnavskej kapituly, dal v roku 1862 v Dojči postaviť kríž, pravdepodobne drevený. Stával na začiatku ulice, ktorou niekedy pokračovala cesta k jeho rodisku, bývalému Nemečkayovmu mlynu. Základinu pre kríž zložil 2. júla v rovnakom roku. V deň Svätého kríža 14. septembra 1862 bol nový kríž slávnostne požehnaný. Z poverenia šaštínskeho dekana Rudolfa Kirgovského požehnanie vykonal domáci farár Ján Pavelka. Podľa novín Cyrill a Method bol kríž veľkolepý s kovovým korpusom Krista.
V roku 1960 bol kríž nahradený novým dreveným na betónovom nosníku v železnej ohrádke. Z jeho zadnej strany bol vyrytý letopočet 1960. V roku 2019 opätovne kríž nahradili novým z dubového dreva v rovnakých proporciách. Vyrobilo ho miestne stolárstvo Juraja Holkoviča. Pri zámenách kríža na nový vždy preniesli zrenovovaný korpus Krista z predošlého. Dnešný je liatinový, podľa Š. Zajíčka drevený v roku 1960.

 

Vestník cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 50/1862, str. 401;
Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč, Skalica 1998, str. 69;
Ivan Barus: Súhrn reštauračných a rekonštrukčných prác vo farnosti Dojč..., in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 323

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy