Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)

V chotárnej časti Drahy postavili v roku 2012 dvojramenný kríž sv. Cyrila a Metoda. Je orientovaný priamo na kostol v Dojči. Vztýčili ho 21. júna a posvätil ho 5. júla dojčiansky rodák dekan Ladislav Labo. Kríž z dubového dreva bezplatne zhotovil Juraj Holkovič z obce. Samotnú prípravu a organizáciu stavby kríža, ktorú finančne podporili občania z obce, viedol Peter Holán. Miesto kríža dopĺňa pamätná tabuľa na lomovom kameni. Nasledujúci rok bola osadená informačná tabuľa a mapa Veľkej Moravy. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa koná púť od obce ku krížu.

V obci Dojč je živá tradícia, podľa ktorej predkov obce krstili samotní sv. Cyril a Metod pri príchode na Veľkú Moravu. Vyjadruje to aj pamätná tabuľa na kaplnke Najsvätejšej Trojice. Ďalším prejavom úcty k tejto tradícii bolo práve postavenie kríža, ktoré iniciovali archeológ Rudolf Klamík a kňaz Anton Hrebík. Samotným podnetom pre túto myšlienku bol nález rovnoramenného oloveného krížika z veľkomoravského obdobia v roku 2009 v poli pri obci.

Peter Holán: Nový kríž sv. Cyrila a Metoda v Dojči, in: Dojčanské noviny 1/2013, str. 7

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy