Dojč - kríž s erbom pri kostole

Pri kostole Všetkých svätých v obci je kríž s erbom rodu Koronthály na barokovom podstavci bez sprievodných nápisov. Rod Koronthály mal pravdepodobne rodové sídlo v Dojči. Juraj Koronthály (od roku 1837 hlavný inžinier Nitrianskej župy) s manželkou Máriou Papánkovou je pochovaný práve pred krížom. Ich dve deti Magdaléna a Jozef zomreli pri epidémii v roku 1831 a tiež sú pochované pred kostolom.
V roku 2019 bol kríž zrenovovaný Martinom Horinkom na náklad farára Ivana Barusa a miestnych farníkov.

 

Marián Náhlik: Erby zemianskych rodov, in: Dojč, Skalica 1998, str. 75;
Barokový kríž rodu Koronthály, in: Dojčanské noviny 3/2019, str. 6

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy