Dojč - kríž s erbom pri kostole

Pri kostole Všetkých svätých v obci je kríž s erbom rodu Koronthály na barokovom podstavci bez sprievodných nápisov. Rod Koronthály mal pravdepodobne rodové sídlo v Dojči. Juraj Koronthály (od roku 1837 hlavný inžinier Nitrianskej župy) s manželkou Máriou Papánkovou je pochovaný práve pred krížom. Ich dve deti Magdaléna a Jozef zomreli pri epidémii v roku 1831 a tiež sú pochované pred kostolom.
V roku 2019 bol kríž zrenovovaný Martinom Horinkom na náklad farára Ivana Barusa a miestnych farníkov.

 

Marián Náhlik: Erby zemianskych rodov, in: Dojč, Skalica 1998, str. 75;
Barokový kríž rodu Koronthály, in: Dojčanské noviny 3/2019, str. 6

Kamerové systémy