Dojč - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci býval drevený ústredný kríž bez nápisov. V roku 2019 ho nahradili novým z dubového dreva, ktorý vyrobilo miestne stolárstvo Juraja Holkoviča. Na nový kríž osadili liatinový korpus Krista zo zrušeného kríža. Podľa vytesaného dátumu na novom kríži ho pravdepodobne posvätili 26. októbra 2019.

Ivan Barus: Súhrn reštauračných a rekonštrukčných prác vo farnosti Dojč..., in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 323

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne

Kamerové systémy