Dojč - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci býval drevený ústredný kríž bez nápisov. V roku 2019 ho nahradili novým z dubového dreva, ktorý vyrobilo miestne stolárstvo Juraja Holkoviča. Na nový kríž osadili liatinový korpus Krista zo zrušeného kríža. Podľa vytesaného dátumu na novom kríži ho pravdepodobne posvätili 26. októbra 2019.

Ivan Barus: Súhrn reštauračných a rekonštrukčných prác vo farnosti Dojč..., in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 323

Kamerové systémy