Dojč - drevený kríž na konci obce

Na severovýchodnom konci obce pri pôvodnej ceste do Senice je schátraný drevený kríž, ktorý ukrývajú vyrastené dreviny. Na kríži bol v roku 1955 osadený drevený korpus Krista, ktorý preniesli z kríža oltára kostola Všetkých svätých. Je možné, že spomenutý rok je aj rokom vzniku prícestného kríža, ktorý sme v skoršom období na mapách nenašli. Kríž v 2. dekáde tohto storočia schátral a stojí pred úplným zánikom.
Drevený korpus Krista zreštauroval Stanislav Šimek (autor facebookovej stránky Dojč včera a dnes). Odstránil z neho zvyšky polychrómie, z dreva vyrezal a doplnil chýbajúce časti, zatmelil nerovnosti a opatril farebným náterom. Sochu osadil na nový nástenný drevený kríž, pre ktorý sa našlo nové miesto. V interiéri kaplnky Najsvätejšej Trojice inštalovali a slávnostne požehnali obnovený korpus Krista 11. júla 2020.

 

Dojč včera a dnes, 12. 7. 2020, in: facebook.com;
Ivan Barus: Súhrn reštauračných a rekonštrukčných prác vo farnosti Dojč..., in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 324

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy