Dnes sa nachádza v zástavbe obce, ale pôvodne stál v poli, vysoký kamenný kríž z roku 1921. Zakladateľský nápis je vyrytý priamo do nosných kubusov kríža. Podľa neho ho postavili Vojtech Regásek s manželkou Julianou na pamiatku svojho syna Jozefa, ktorý zahynul 18. júna 1916 na bojisku 1. svetovej vojny. Na kríži je porcelánový fotomedailón vojaka a v nike je umiestnená socha sv. Jozefa (patróna podľa mena); ale už nová, pretože pôvodnú krátko po nežnej revolúcii odcudzili.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

NA VEČNÚ PAMIATKU

SVOJEHO VO VÁLKE DŇA

18 JÚNA 1916 PADLÉHO SYNA

JOZEFA REGÁSEK

 

POSTAVILI RODIČIA JEHO

VOJTECH A JÚLIANNA REGÁSEK

- 1921 -

Kamerové systémy