Dojč - kríž (1921) v obci

Dnes sa nachádza v zástavbe obce, ale pôvodne stál v poli, vysoký kamenný kríž z roku 1921. Zakladateľský nápis je vyrytý priamo do nosných kubusov kríža. Podľa neho ho postavili Vojtech Regásek s manželkou Julianou na pamiatku svojho syna Jozefa, ktorý zahynul 18. júna 1916 na bojisku 1. svetovej vojny. Na kríži je porcelánový fotomedailón vojaka a v nike je umiestnená socha sv. Jozefa (patróna podľa mena); ale už nová, pretože pôvodnú krátko po nežnej revolúcii odcudzili.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

NA VEČNÚ PAMIATKU

SVOJEHO VO VÁLKE DŇA

18 JÚNA 1916 PADLÉHO SYNA

JOZEFA REGÁSEK

 

POSTAVILI RODIČIA JEHO

VOJTECH A JÚLIANNA REGÁSEK

- 1921 -

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy