Dojč - kríž (1902) v obci

Dnes sa nachádza v zástavbe obce v časti Kolónia, ale pôvodne stál mimo intravilánu, kríž z roku 1902. Podľa zakladateľského nápisu na podstavci ho dali postaviť Florián Haba s manželkou Katarínou. Počas misií ho posvätil 25. apríla 1902 Anton Lang z rehole vincentínov. Kríže tohto tvaru od viacerých výrobcov sú na Záhorí v okolí Senice ale aj Stupavy.

 

Postavili manželia
FLORIAN a KATERINA HABA
v roku 1902.

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 318

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne

Kamerové systémy