Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne

Na polceste medzi Dojčom a Šajdíkovými Humencami pri Theberyho mlyne je kamenný kríž z roku 1883. Podľa zakladateľského nápisu na podstavci ho dala postaviť Terézia Machata, vlastníčka mlyna. Najvýraznejším charakteristickým znakom kríža je nika, riešená na spôsob architektúry portálu.
Terézia Machata (1855 - 1932) sa narodila v zemianskej rodine Juraja Machatu a Zuzany, rod. Húšek. Otec jej zomrel v roku 1879. V roku 1882 sa vydala za grófa Imricha Kálmana zo Senice, ale na kríži je zaznamenané len jej rodičovské meno. Usadlosť mlyna predala približne v čase vzniku kríža a odsťahovala sa do Senice. Žila s ňou aj jej matka Zuzana, ktorá v roku 1887 venovala základinu na udržiavanie dcérinho kríža.
V roku 2022 dal majiteľ mlyna kríž zrenovovať a do niky osadil mramorovú tabuľu s portrétom zakladateľky kríža.

 

Ku cti Bohu
založila
TEREZIA MACHATA
1883.

 

Ivan Thebery: Terézia Machata - dojčianska zemianka, in: Záhorie 5/2022, str. 23-24;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 318

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Kamerové systémy