Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári

Trnavský prepošt Štefan Nemecskay dal postaviť kamenný kríž v roku 1857 pri svojom rodnom dome. Dom na okraji chotára sa nachádza na samote, neskôr pomenovanej Pri Štetinári, ktorá vznikla na mieste bývalého mlyna na rieke Myjava. Š. Nemecskay zostavil aj zakladateľský nápis s chronogramom na podstavci kríža. V jeho susedstve dal postaviť zvonicu a ďalší drevený kríž v obci pred starou školou v roku 1862.
Na fotografiách Stanislava Šimeka z apríla 2017 sú uskladnené jednotlivé súčasti kríža. Jediná časť, ktorá nie je na nich viditeľná, je pylón (časť medzi samotným krížom a rímsou s konzolou pre sochu Panny Márie).

Martin Hoferka: Kanonik a prepošt Štefan Nemecskay z Dojča, in: Záhorie 3/2014, str. 16

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy