Dojč - drevený kríž za obcou

Za obcou pri ceste do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž bez nápisov. Jeho predchodca na tomto mieste existoval v 2. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 3. vojenského mapovanie rakúsko-uhorskej monarchie. Vo sviatok sv. Marka chodievali ku krížu procesie od kostola a kňaz tu svätil oziminy.
Lokalita je známa ako Chmelnice. Mohlo by ísť o kríž, ktorý dal v roku 1804 postaviť Pavel Burian so švagrinou na pamiatku nebohého Jána Buriana v lokalite Chmelnice - U Cigánov. V roku 1859 kríž pravdepodobne nanovo postavili na inom vhodnejšom mieste, dubové drevo naň venoval Pavel Morávek (Cavela).

 

Mária Zajíčková: Výročné zvyky a sviatky, in: Dojč, Skalica-Dojč 1998, str. 107;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 318

Kamerové systémy