Rozbehy - kríž za obcou

Za Rozbehmi pri ceste do Cerovej je liatinový kríž. Kríže tohto typu sa osádzali už v 1. polovici 19. storočia, ale tu je asi len druhotne použitý, keďže tadiaľto cesta do Cerovej ešte neviedla ani počas medzivojnového Československa. Pôsobí skôr dojmom ako prícestný pomník autohavárie, pretože je aj osadený priamo do zeme bez podstavca.

 

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne
Kamerové systémy