Rozbehy - kríž za obcou

Za Rozbehmi pri ceste do Cerovej je liatinový kríž. Kríže tohto typu sa osádzali už v 1. polovici 19. storočia, ale tu je asi len druhotne použitý, keďže tadiaľto cesta do Cerovej ešte neviedla ani počas medzivojnového Československa. Pôsobí skôr dojmom ako prícestný pomník autohavárie, pretože je aj osadený priamo do zeme bez podstavca.

 

Kamerové systémy