V Rozbehoch pred kaplnkou je kamenný kríž z roku 1927. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali na polovičné náklady postaviť Ľudovít Škrabák s manželkou Máriou a Štefan Mikulčík so súrodencami a manželkou Albínou.

 

NA PAMIATKU KU CTI 

A CHVÁLE BOŽEJ POSTAVIŤ DALI:

POLOVICU DALI:

ĽUDEVÍT ŠKRABÁK

MLYNÁR A JEHO MANŽELKA

MÁRIA ROD. KANICHOVÁ

MIKULČÍK ŠTEFAN

A MANŽELKA

ALBÍNA ROD. VACULOVÁ

A JEHO BRAT A SESTRY

V AMERIKE

ROKU 1937

 

Kamerové systémy