Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou

V Rozbehoch pred kaplnkou je kamenný kríž z roku 1927. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali na polovičné náklady postaviť Ľudovít Škrabák s manželkou Máriou a Štefan Mikulčík so súrodencami a manželkou Albínou.

 

NA PAMIATKU KU CTI 

A CHVÁLE BOŽEJ POSTAVIŤ DALI:

POLOVICU DALI:

ĽUDEVÍT ŠKRABÁK

MLYNÁR A JEHO MANŽELKA

MÁRIA ROD. KANICHOVÁ

MIKULČÍK ŠTEFAN

A MANŽELKA

ALBÍNA ROD. VACULOVÁ

A JEHO BRAT A SESTRY

V AMERIKE

ROKU 1937

 

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne

Kamerové systémy