V extraviláne obce pri ceste do Prieval je drevený kríž postavený v roku 2007 na mieste staršieho kríža. Ten podľa máp existoval na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 19. storočia. Zozadu kríža je hliníkový pliešok s vyrazeným menom jeho zhotoviteľa (JAROSLAV MICHALICA 2006 CEROVÁ – LIESKOVÉ).

 

Kamerové systémy