Lieskové - kríž (2007) za obcou

V extraviláne obce pri ceste do Prieval je drevený kríž postavený v roku 2007 na mieste staršieho kríža. Ten podľa máp existoval na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 19. storočia. Zozadu kríža je hliníkový pliešok s vyrazeným menom jeho zhotoviteľa (JAROSLAV MICHALICA 2006 CEROVÁ – LIESKOVÉ).

 

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne

Kamerové systémy