Lieskové - kríž (1818) na cintoríne

Lieskové tvorí od roku 1896 spoločnú obec s Cerovou. Má vlastný cintorín, na ktorom je kamenný ústredný kríž z roku 1818. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného do kartuše podstavca, ho dali postaviť Jozef Schir a Mária Crnja.

 

Tento Križ

dali postavit

Josef Schir a

Maria Crnya Ke

Cti a Chwale Božij.

Anno. 1818.

 

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne

Kamerové systémy