Cerová - cholerový kríž (2007)

V poli neďaleko cesty do Jablonice je cholerový cintorín, na ktorom pochovali obete pandémie z Cerovej v roku 1831 a 1866. Obyvatelia označili miesto krížom už v auguste 1832. Podľa máp existoval kríž na tomto mieste aj počas celého 20. storočia. V roku 2007 postavili na cintoríne nový drevený kríž s veľkým umelým korpusom Krista.

 

Sakrálne pamiatky, in: obeccerova.sk

Kamerové systémy