Cerová - cholerový kríž (2007)

V poli neďaleko cesty do Jablonice je cholerový cintorín, na ktorom pochovali obete pandémie z Cerovej v roku 1831 a 1866. Obyvatelia označili miesto krížom už v auguste 1832. Podľa máp existoval kríž na tomto mieste aj počas celého 20. storočia. V roku 2007 postavili na cintoríne nový drevený kríž s veľkým umelým korpusom Krista.

 

Sakrálne pamiatky, in: obeccerova.sk

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne
Kamerové systémy