Častkov - kríž v chotári

Za obcou na rázcestí Sobotište Rohov je v železnej ohrádke kamenný kríž bez datujúcich nápisov. Kríž bol zaznačený počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existoval už v 2. polovici 19. storočia. Podľa vyškrabaných iniciál do omietky bol kríž naposledy opravený v roku 2009.

Častkov - kríž na cintoríne
Častkov - kríž (1945) pred kaplnkou
Židovský cintorín, Častkov
Kamerové systémy