Častkov - kríž v chotári
Častkov - kríž (1945) pred kaplnkou
Židovský cintorín, Častkov
Kamerové systémy