V obci pred kaplnkou sv. Cyrila a Metoda je kamenný kríž z roku 1945. Podľa zakladateľského nápisu ho dal postaviť Pavel Kelemen s manželkou, rod. Machovou. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu: K. TESAR CHROPOV.

 

O, vy všetci

ktorý okolo idete,

obráťte sa a vidte

či je bolasť,

ako bolasť moja.

 

Venovali

PAVEL KALAMEN

a manželka rod. MACHOVA

1945.

Kamerové systémy