V obci pri starej ceste do Kútov je kamenný kríž v nádhernej kovanej ohrádke. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Rozália Komorníková, rod. Poláková, v roku 1908, v tom čase asi vdova. Kríž bol zrenovovaný krátko pred rokom 2011.

 

POCHVÁLEN BUĎ

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS !

Venovala ROZALIA

KOMORNIK rod. POLAK

L. P. 1908.

 

Kamerové systémy