Čáry - kríž (1908) v obci

V obci pri starej ceste do Kútov je kamenný kríž v nádhernej kovanej ohrádke. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Rozália Komorníková, rod. Poláková, v roku 1908, v tom čase asi vdova. Kríž bol zrenovovaný krátko pred rokom 2011.

 

POCHVÁLEN BUĎ

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS !

Venovala ROZALIA

KOMORNIK rod. POLAK

L. P. 1908.

 

Čáry - Bielańského kríž
Čáry - kríž (1908) v chotári
Čáry - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Čáry - kaplnka sv. Huberta v chotári
Židovský cintorín, Čáry
Čáry - Božia muka za cintorínom
Čáry - sv. Florián (1895)
Čáry - sv. Vendelín (1854)
Čáry - sv. Michal Archanjel (po 1910)
Čáry - sv. Ján Nepomucký
Čáry - Obrázok s dvojkrížom pred hájom
Čáry - kríž (1881) v chotári
Čáry - drevený kríž v obci
Čáry - drevený kríž na cintoríne
Čáry - misijný kríž (2000)
Čáry - kríž (1895) na kraji obce
Čáry - kríž (1865) v obci
Čáry - kríž (1807) v obci
Kamerové systémy