Čáry - kríž (1895) na kraji obce

Na okraji obce pri ceste do Stráží je kamenný kríž z roku 1895. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Michal Komorný s manželkou Annou. Samotný kríž nad podstavcom už dlhšiu dobu chýbal. Pred rokom 2015 ho nahradili dreveným. Chátrajúci dom v pozadí kríža asanovali v roku 2011.

 

Ku cti a chvále Boží
na památku postavit
nechali tento Kríž
manželé
MICHAL A ANNA
KOMORNÝ
L. P. 1895

 

Kamerové systémy