Čáry - kríž (1881) v chotári

Za obcou pri starej ceste do Kútov je liatinový kríž z roku 1881. Letopočet je zaznamenaný spolu s menom zakladateľa Jána Podhradského na liatinovej kartuši. Kríž je upevnený na dobovom kamennom podstavci, ktorý postavili na murovaný základ.

 

Z Fundácie

Jána Podhradsky

postavený

1881.

 

Kamerové systémy