Čáry - kríž (1881) v chotári

Za obcou pri starej ceste do Kútov je liatinový kríž z roku 1881. Letopočet je zaznamenaný spolu s menom zakladateľa Jána Podhradského na liatinovej kartuši. Kríž je upevnený na dobovom kamennom podstavci, ktorý postavili na murovaný základ.

 

Z Fundácie

Jána Podhradsky

postavený

1881.

 

Čáry - Bielańského kríž
Čáry - kríž (1908) v chotári
Čáry - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Čáry - kaplnka sv. Huberta v chotári
Židovský cintorín, Čáry
Čáry - Božia muka za cintorínom
Čáry - sv. Florián (1895)
Čáry - sv. Vendelín (1854)
Čáry - sv. Michal Archanjel (po 1910)
Čáry - sv. Ján Nepomucký
Čáry - Obrázok s dvojkrížom pred hájom
Čáry - drevený kríž v obci
Čáry - drevený kríž na cintoríne
Čáry - misijný kríž (2000)
Čáry - kríž (1908) v obci
Čáry - kríž (1895) na kraji obce
Čáry - kríž (1865) v obci
Čáry - kríž (1807) v obci
Kamerové systémy