Čáry - kríž (1865) v obci

V obci v malom parku je kamenný kríž z roku 1865. Podľa vytesaného nápisu na podstavci bol jeho zakladateľom Jozef (alebo Jozefína) Fauth.

Na kríž po 1. svetovej vojne umiestnili po bokoch podstavca dve kamenné tabule so zoznamom padlých vojakov z obce.

 

Andenken

von

JOZEFA FAUTH

1865.

 

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE

ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.

VIKTOR POLÁK                   1891-1917.

KAZMÍR POLÁK                   1893-1915.

KORNÉL POLÁK                  1895-1918.

PETER POLÁK                     1894-1918.

ŠTEF. POLÁK DOLEČEK       1887-1915.

HILÁR-VALÉR POLÁK           1893-1915.

AUGUSTIN ŠEDIVÝ              1887-1915.

VENDEL ŠEDIVÝ                  1875-1916.

MARTIN ŠEVČÍK                  1877-1918.

LEON ŠIMEK                       1890-1917.

JAN STANEK                       1879-1915.

PAVEL STANEK                    1870-1916.

ŠIMON STROŠ                     1895-1915.

VIKTOR SUCHÁNEK             1896-1916.

ANTON VIZVÁRY                 1896-1915.

EMIL VIZVÁRY                    1896-1917.

LUDEVÍT VIZVÁRY               1894-1914.

VIRGIL VIZVÁRY                 1896-1915.

YGNÁC VLK                        1893-1915.

      

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE

ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.


IGNÁC ADAMOVIČ              1880-1914.

GABRIEL BURSKÝ               1896-1915.

ŠTEFAN ČULEN                   1889-1914.

LEON KOLÁR                      1893-1914.

MICHAL KOMORNÍK            1889-1914.

MICHAL KOREC                  1883-1915.

ALFONZ KRALOVIČ             1895-1917.

ANTON KRALOVIČ              1907-1927.

ANDREJ LÁBSKY                 1875-1917.

EMIL LÁNIK                       1895-1916.

JÁN LINEK                         1886-1914.

MEDARD MIHALIK              1890-1918.

KONŠT. MIHALOVIČ           1893-1915.

MICHAL MIHALOVIČ           1888-1915.

TEODOR MRÁZ                  1888-1914.

FRANTIŠEK OZABAL           1879-1915.

MAREK PAVLÍK                   1881-1916.

JAKUB POLÁK                    1897-1916.

JOZ. POLÁK-DOLEČEK        1896-1917.

 

Čáry - Bielańského kríž
Čáry - kríž (1908) v chotári
Čáry - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Čáry - kaplnka sv. Huberta v chotári
Židovský cintorín, Čáry
Čáry - Božia muka za cintorínom
Čáry - sv. Florián (1895)
Čáry - sv. Vendelín (1854)
Čáry - sv. Michal Archanjel (po 1910)
Čáry - sv. Ján Nepomucký
Čáry - Obrázok s dvojkrížom pred hájom
Čáry - kríž (1881) v chotári
Čáry - drevený kríž v obci
Čáry - drevený kríž na cintoríne
Čáry - misijný kríž (2000)
Čáry - kríž (1908) v obci
Čáry - kríž (1895) na kraji obce
Čáry - kríž (1807) v obci
Kamerové systémy