Čáčov - kríž pred cintorínom

Pri ceste k cintorínu je vysoký kamenný kríž. Podľa vzhľadu by mohol byť zo začiatku 19. storočia, prípadne z konca 18. storočia, ale zaznamenali sme ho až na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie (2. polovica 19. storočia). Je na ňom latinský nápis s chronogramom a s reliéfnou výzdobou pripomínajúcou erb. V našom prepise textu môžu byť chyby a podľa súčtu zvýraznených grafém je jasné, že chronogram je komplikovanejší a sú v ňom zašifrované možno aj dva letopočty.

 

SANCTA DEI CHARITAS

MISEROS NOS VIVI ECATOS

ERVES DEX-TENEBRIS

MORTE CRVORE CRVCE

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy