Čáčov - kríž pred cintorínom

Pri ceste k cintorínu je vysoký kamenný kríž. Podľa vzhľadu by mohol byť zo začiatku 19. storočia, prípadne z konca 18. storočia, ale zaznamenali sme ho až na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie (2. polovica 19. storočia). Je na ňom latinský nápis s chronogramom a s reliéfnou výzdobou pripomínajúcou erb. V našom prepise textu môžu byť chyby a podľa súčtu zvýraznených grafém je jasné, že chronogram je komplikovanejší a sú v ňom zašifrované možno aj dva letopočty.

 

SANCTA DEI CHARITAS

MISEROS NOS VIVI ECATOS

ERVES DEX-TENEBRIS

MORTE CRVORE CRVCE

Kamerové systémy