Novozaložený cintorín v Čáčove požehnali 14. októbra 1855 kňazi rímskokatolíckej aj evanjelickej a. v. cirkvi, každý svoju časť. Na cintoríne bol zároveň postavený v tom istom roku ústredný kamenný kríž. Zakladateľský nápis je vytesaný v kartuši podstavca.

 

KRÍŽ TENTO

NA ČEST A CHVÁLU BOHA

P.V. JOHANNA NÉP NAGY

ROD. TOMKA

Z POBOŽNOSTI

VISTAVILA

1855.

 

Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 94

Kamerové systémy