Čáčov - kríž (1855) na cintoríne

Novozaložený cintorín v Čáčove požehnali 14. októbra 1855 kňazi rímskokatolíckej aj evanjelickej a. v. cirkvi, každý svoju časť. Na cintoríne bol zároveň postavený v tom istom roku ústredný kamenný kríž. Zakladateľský nápis je vytesaný v kartuši podstavca.

 

KRÍŽ TENTO

NA ČEST A CHVÁLU BOHA

P.V. JOHANNA NÉP NAGY

ROD. TOMKA

Z POBOŽNOSTI

VISTAVILA

1855.

 

Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 94

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy