Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári

V chotári obce na lúkach sa nachádza železný kríž. Kríž bol v tejto polohe zaznačený počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existoval už v 2. polovici 19. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy